Micro Projekt 2014

 

Sidste år deltog jeg i et kulturelt udviklingsprojekt  Kulturlink Femern Bælt

”Kulturens Salt, hvem er vi sammen i Femern Bælt Regionen"?

Sommeren 2013 blev workshop afholdt på VAK, Vestsjællands Arbejdende  Kunstværksteder i Jyderup, mellem skulptør Bettina Thierig, Lübeck og undertegnede billedkunstner Grethe Michaelsen, Kalundborg. Baggrund for projektet, at få skabt samarbejde og netværk blandt kunstnere i Femern Bælt Regionen. Danmark og Tyskland har som bekendt indgået aftale om at etablere en fast forbindelse over Femern Bælt og i den sammenhæng har ”Kulturlink” siden 2010 gennemført utallige grænseoverskridende projekter kulturtelt. ”Kulturlink” er støttet økonomisk af Kulturministeriet og kommunerne i Femern Bælt Regionen.

Bettina valgte at arbejde med bronzestøbning og blev assisteret af billedhugger Olaf Manske.Jeg valgte maleriet som udtryk for en nærmere undersøgelse af ”Hvem er vi sammen i Femern Bælt Regionen”? Hvad er vi fælles om? Hvilke ligheder/ forskelligheder?

Inden work-shopen lavede jeg research, googlede Femern Bælt Regionen fra luften, sammenlignede landskaber, farver strukturer og form. Jeg undersøgte skibstrafikken, læste rapporter om tunnelbyggeriet, læste rapporter om dyrelivet i luften og til vands.Jeg opdagede andre projekter med opmærksomhed på Femern Bælt eks. ”The Baltic Flyway”  (Fugleflugtslinjen), et internationalt samarbejdsprojekt mellem danske og tyske fuglereservater og myndigheder. Femern Bælt er trafikknudepunkt for fugle der krydser bæltet fra nord til syd og fra øst til vest. Fugleflugtslinjen er den rute, alle Skandinaviens trækfugle tager, når de ankommer tidligt forår og i efteråret forlader os igen.Flere hundrede skibe krydser bæltet hver dag. Mennesker mødes til vands og til lands og kan om nogle år køre ”under” Femern Bælt til/fra Danmark/Tyskland.

Femern Bælt er tillige et møde mellem himmel, hav og land; lys og farver; form og bevægelse. Et samspil mellem mennesker og natur. Det er disse elementer, jeg har transformeret og lader Viben ”Vanellus Vanellus” spørge beskueren: ”Hvem er vi sammen i Femern Bælt Regionen”? Hvad mener du?

Forløbet af workshoppen blev rapporteret i fotos og er omsat til en lysbilledserie af processen.

Efterfølgende har jeg deltaget i andre projekter ledet af ”Kulturlink”: Art & Business Workshop i Lübeck 2013. Hvordan kan man skabe samarbejde mellem erhvervsliv og kulturliv i Femern Bælt Regionen.

Resultatet af denne workshop blev, at vindergruppen fortsætter et projektforløb støttet af ”Kulturlink”. Vindergruppens ide bygger på at koble professionelle kunstnere og kreative virksomheder sammen. Jeg var i den vindende gruppe sammen med tyske og danske samarbejdspartnere og fortsætter det tværkulturelle samarbejde gennem nyt Micro projekt med arbejdstitlen: ”Crossing Works”.

Link til Kulturlink: www.kulturlink.org

Link til VAK: www.vak-kunstvaerksteder.dk